เธอรู้จักมักจี่อะคริลิคกันมาเต็มที่หรือไม่อีกทั้งแล้วเช่นไรเป็นสิ่งที่น่าหลงใหล?

อะคริลิค หมายถึงอย่างไร ในการดำเนินงานของ  www.acrylic-vtf.com

บางคนร้องเรียก อะคริลิคพลาสติก (acrylic plastic) หรือไม่พลาสติก อะคริลิค ในระหว่างที่อีกหลายบุคคลเรียกว่า กระจกเงา อะคริลิค (acrylic glass) ไม่ก็ร้องเรียกย่อๆ แค่แผ่น อะคริลิค แต่ถ้าว่าไม่ว่าจะเรียกชื่อต่างกันอย่างไรก็ดี ทั้งหมดก็คือพลาสติกชนิดเดียวกันคือ โพลิเมทิลเมทาไครเลต หรือว่าพีเอ็มเอ็มเอ (poly(methyl methacrylate), PMMA) พร้อมด้วยสูตรเคมีของพลาสติกชนิดนี้คือ C5H8O2

คุณสมบัติ

– เชี่ยวชาญแปรธาตุได้สบาย ไม่ว่าจะเป็นการทำให้คด ตัด พับเจาะ หรือการทำให้คดขึ้นรูป

– ประกอบด้วยความหนักเบาเบากว่ากระจกส่องที่มีสัดส่วนและความหนาที่เสมอ

– ประกอบด้วยความโปร่งแสง โปร่งแสง และทึบแสง ให้เลือกคัดใช้

– นิยมใช้ในการทำงานอุตสาหกรรมแปรรูป อาทิ การขึ้นรูปของสินค้าการทำชั้นแสดงผลิตภัณฑ์การทำให้ตรงหลายชนิด

 

สรรพคุณ อะคริลิค ที่เป็นที่ดึงดูด

  1. มีความคับคั่งคาดคะเน 1.15-1.19 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร
  2. ประกอบด้วยจุดหลอมละลายที่อุณหภูมิ 130-140 เซลเซียส และจุดเดือดที่อุณหภูมิ 200 เซลเซียส
  3. ประกอบด้วยความทนต่อการชน (impact strength) สูงกว่าแก้วและโพลิสไตรีน แต่ต่ำกว่าโพลิคาร์บอเนตและพลาสติกวิศวกรรมชนิดอื่น
  4. อะคริลิค พลาสติกมีเนื้ออ่อนแล้วจึงเกิดรอยครูดขูดขีดได้กล้วยๆ
  5. แสงสว่างเชี่ยวชาญสาดส่องผ่านเนื้อพลาสติกได้ถึงเปอร์เซ็นต์ 92 และมีการตีกลับกลับที่ผิวประมาณอัตราร้อยละ 4
  6. ประกอบด้วยความคงทนต่อสภาพแวดล้อมเหนือชั้นกว่าพลาสติกชนิดอื่น เช่น โพลิคาร์บอเนต จึงนิยมใช้อะคริลิค พลาสติกกับการทำงานที่โล่งด้วย
  7. อะคริลิค พลาสติกมิคงทนต่อตัวทำละลายหลายประเภท