ผลิตปุ๋ยอินทรีย์

สัปดาห์ที่แล้วบอกรู้กันไปพอสมควรถึงปัญหาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แบบสุดโต่ง ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร…เกิดผลเสียทั้งกับดิน พืช และสิ่งแวดล้อมแบบไหน

 

วันนี้มาว่ากันต่อถึงฟากฝ่ายที่รักมักชอบในปุ๋ยเคมี คิดว่าปุ๋ยเคมีคือเทวดา ใช้ไปจะได้ผลดีเลิศประเสริฐศรี…สักแต่ใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว ข้อเสียมีอะไรบ้าง

อันดับแรกเลย ศ.เกียรติคุณ ดร.อำนาจ สุวรรณฤทธิ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอทำความเข้าใจก่อนจะเตลิดเข้าใจกันผิด คือต้องแยกให้ออกเสียก่อนว่า ปุ๋ยเคมี ไม่ใช่สารเคมีที่มีพิษภัยเหมือนสารเคมีจำพวกยาฆ่าแมลง ฆ่าหญ้า

ปุ๋ยเคมีเป็นเพียงแร่ธาตุที่มีอยู่ในธรรมชาติ แต่เขานำมาสกัดผ่านกระบวนการทางเคมี เพื่อทำให้เกิดความเข้มข้นและพืชสามารถดูดนำไปใช้เลี้ยงลำต้นได้เลย คล้ายกับที่เราไปซื้ออาหารเสริม วิตามินเม็ดมากินบำรุงร่างกายนั่นแหละ กินได้เลย กินทันที…ไม่ต้องเสียเวลาไปซื้อกับข้าวที่ตลาด แล้วกลับมาปรุงอาหาร เหมือนอย่างปุ๋ยอินทรีย์ที่ต้องรอกระบวนการปรุง หรือย่อยสลายตามธรรมชาติ พืชถึงจะนำไปใช้ประโยชน์ได้

เอาล่ะคราวนี้กลับมาเข้าเรื่องกัน ปุ๋ยเคมีมันดีจริงแค่ไหน…ถ้าใช้ไม่เป็น ใช้ไม่ถูกกับดิน ปุ๋ยเคมีที่ว่าดี มีธาตุอาหารเยอะ ใส่ลงไปอาจสูญเงินเปล่า

เคยได้ยินชาวนาบ่นกันบ้างไหม ทำไมยิ่งใส่ปุ๋ย ข้าวไม่เห็นจะได้เพิ่มขึ้นเลย ยิ่งใส่ ดินยิ่งแน่น รากไม่เดิน ผลผลิตลดลง ดร.อำนาจชี้ว่านี่คือการไม่รู้ ไม่เข้าใจในธรรมชาติของดินและปุ๋ย

นาส่วนใหญ่จะเป็นดินเหนียว ถึงจะขังน้ำได้ใช่ไหม ดินเหนียวไม่เพียงแต่น้ำจะซึมผ่านได้ยาก อากาศออกซิเจนก็ยังยากที่จะซึมลงไปในดินได้

คลิก: http://buycheapfollowers.net/?p=236

แล้วคิดว่าปุ๋ยเคมีที่ใส่ลงไปนั้น จะซึมลงดินไปถึงรากต้นข้าวไหม… ซึมได้บ้างแต่น้อย และถึงจะใส่เพิ่มลงไปมากแค่ไหน ผลตอบแทนที่ได้มาไม่คุ้มกับค่าปุ๋ยที่จ่ายเพิ่มไป

ถ้าจะให้ปุ๋ยเคมีซึมลงไปได้ดี ต้องมีการปรับดินเหนียวให้ร่วนซุย เพราะเหตุผลนี่แหละเขาถึงให้ไถกลบตอซัง ให้ย่อยสลายกลายเป็นอินทรียวัตถุ เพื่อให้ดินร่วนซุย ปุ๋ยเคมีที่ใส่ไปถึงมีประโยชน์เต็มที่

นี่แค่หนึ่งตัวอย่างของการรักชอบปุ๋ยเคมีข้างเดียวแบบไม่รู้กาลเทศะ… พรุ่งนี้มาว่ากันต่อ

เครดิต: ไทยรัฐ